Nieodzownym atutem naszej firmy jest serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Nasi pracownicy posiadają specjalistyczne uprawnienia oraz uczestniczą w dedykowanych szkoleniach.

Regularnie przeprowadzany serwis klimatyzacji i systemów wentylacji daje pewność, że oddychasz zdrowym powietrzem każdego dnia. Pozwala ograniczać zawartość bakterii, alergenów oraz kurzu w nawiewanym powietrzu. Systematyczny serwis zagwarantuje Ci nieprzerwane działanie klimatyzacji czy wentylacji, redukując ryzyko awarii do minimum.

Oferujemy jednorazowe wizyty serwisowe oraz kompleksową, stałą, opiekę systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Stali klienci otrzymują od nas dodatkowe zniżki cenowe.

Gwarantujemy pomoc w zakresie rozwiązywania nietypowych problemów technicznych.

Serwis obejmuje:

  • Okresową kontrolę układu klimatyzacji
  • Diagnostykę uszkodzeń i naprawę układów klimatyzacji
  • Gruntowne czyszczenie filtrów, parownika oraz skraplacza
  • Pomiar i regulacje ciśnienia freonu i ewentualne uzupełnienie
  • Sprawdzenie szczelności połączeń freonowych
  • Pomiar sprawności elektrycznej
  • Pomiar wydajności chłodniczej
  • Test pracy urządzenia z zakresu temperatury i ciśnienia
  • Sprawdzenie wszelkich zabezpieczeń
  • Sprawdzenie drożności odpływu skroplin